Pomimo obaw, że gospodarka zwolni, o" />

Pierwsze półrocze 2023

Pomimo obaw, że gospodarka zwolni, oprócz prac związanych z ustaleniami granic i podziałami nieruchomości na bieżąco realizujemy zamówienia na obsługi budów, zarówno domów jak również dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Zapraszam do współpracy tel. 505215980; mail: baig@baig.pl.

Geodezyjna inwentaryzacja sieci rozdzielczej sieci gazowej. Sieci gazowe mierzymy w wykopie z uwagi na późniejsze bezpieczeństwo danych, a co za tym idzie bezpieczeństwo wszelkich prac budowlanych pozostających w kolizji z inwentaryzowaną siecią.

Zakładanie reperu roboczego metodą statyczną w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej. Sesja pomiaru trwa co najmniej godzinę, co gwarantuje wysoką dokładność w państwowym układzie wysokości.

Inwentaryzacja sieci wodociągowej w trakcie budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *