Pierwsze półrocze 2023

Pomimo obaw, że gospodarka zwolni, oprócz prac związanych z ustaleniami granic i podziałami nieruchomości na bieżąco realizujemy zamówienia na obsługi budów, zarówno domów jak również dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) i sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Zapraszam do współpracy tel. 505215980; mail: baig@baig.pl.

Geodezyjna inwentaryzacja sieci rozdzielczej sieci gazowej. Sieci gazowe mierzymy w wykopie z uwagi na późniejsze bezpieczeństwo danych, a co za tym idzie bezpieczeństwo wszelkich prac budowlanych pozostających w kolizji z inwentaryzowaną siecią.

Zakładanie reperu roboczego metodą statyczną w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej. Sesja pomiaru trwa co najmniej godzinę, co gwarantuje wysoką dokładność w państwowym układzie wysokości.

Inwentaryzacja sieci wodociągowej w trakcie budowy.

Podsumowanie roku

Ubiegły rok był zdecydowanie udany. Wprawdzie obserwuję spadek zamówień związanych z budowami domków jednorodzinnych i „małych inwestycji”, ale jest to związane z rosnącymi cenami materiałów budowlanych, spadkiem zdolności kredytowych inwestorów i mocy nabywczej pieniądza. Przez rok 2023 będziemy zajęci głównie pracami związanymi z budownictwem drogowym oraz pracami prawnymi – pomiarami granic, podziałami nieruchomości itd., a to przecież sztandarowa działalność firmy. Zapraszam do współpracy (tel. +48505215980; baig@baig.pl).

Wiosna 2022 r.

Właściwie w zimie nie mieliśmy przestojów, nawet przy siarczystym mrozie wykonywaliśmy swoje prace miernicze, na które pozwalała pogoda. Po przerwie na urlop w lutym znów ruszyliśmy pełną parą, mimo cięższej sytuacji gospodarczej związanej z wojną w Ukrainie. Solidaryzując się z najechanym przez Rosję sąsiadem, nie kupujemy materiałów, odzieży roboczej, żywności itd. w firmach, lub produkowanych przez firmy, które nie wycofały się z rynku rosyjskiego.

Wykonujemy prace geodezyjne związane z budownictwem:

  • mapy do celów projektowych
  • wytyczenia budynków, budowli, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
  • inwentaryzacje powykonawcze
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • wznowienia/wyznaczenia, ustalenia granic nieruchomości

Reaktywacja firmy!

Od 01.09.2021 r. firma BAIG wznowiła działalność. Wcześniej istniała w okresie 01.09.2000 – 28.02.2013, przeważającym rodzajem usług była geodezja i kartografia, i tak jest obecnie. Obecne tendencje rynku nieruchomości, dobra koniunktura w budownictwie sprawiły, że geodeci mają bardzo dużo pracy. Dlatego jeśli chcecie Państwo podzielić nieruchomość lub uregulować sprawy granic działek, zamierzacie rozpocząć lub zakończyć budowę, wykonać dokumentację geodezyjną do celów prawnych, jestem właściwą osobą do wykonania związanych z tym usług geodezyjnych. Wykonuję prace geodezyjne na terenie aglomeracji śląskiej (miasta Gliwice, Zabrze, Chorzów, powiaty gliwicki, tarnogórski, lubliniecki).

Kontakt:

Grzegorz, tel. 505 215 980

mail: baig@baig.pl